Meníme verejné a súkromné priestranstvá...

Väčšina obyvateľov EU žije vo veľkomestách, Slovensko si ale dodnes zachováva svoj vidiecky ráz, čo je pre krajinu výhodné. 

Žiť na vidieku je dnes vzácnosť a všetko, čo vidiek ponúka, je dnes pre človeka, ktorý žije v súlade s prírodou, lukratívne. Vidiek má dnes väčšiu hodnotu ako kedysi. 

Rodinné domy a rodinné záhradky si každý vytvára sám, podľa vlatného vkusu a podľa vlastných potrieb. To môže byť výhodou, ale takisto nevýhodou pre budúcnosť obyvateľov, či samotnej obce. V každom príprade sú určité pravidlá, ktoré treba dodržať. Vidiek má svoj charakter, ktorý by sme my obyvatelia nemali meniť. 

Obec, resp. jej vedenie má na starosti to sledovať. Ak jej záleží na zdravom vývoji a zachovaní identity, bude to sledovať. 

Rodinné záhrady vidieka môžeme rozdeliť do viacerých častí, najčastejšie na:

1. okrasnú časť

2. rekreačnú 

3. úžitkovú

Najlepšie je, ak sú súčasťou všetky 3 časti.


    


Na fotkách vidieť ukážky z okrasnej časti minimalistickej rodinnej záhradky na vidieku, kde dominuje jednoduchosť, praktickosť, prirodzenosť. Pri tvorbe sme vychádzali z prírodných podmienok danej lokality, z charakteru obce a v neposlednom rade z potrieb rodiny. Ak máte záujem stať sa naším obchodným partnerom a ďalej predávať naše produkty, kontaktujte nás