Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne

Až kým nevypukla pandémia a boli ešte podujatia, zaoberali sme sa odpadmi, ktoré vznikali počas festivalov organizovaných v prírode. Zabezpečovali sme pre hostí kompostovateľný gastro riad, ktorý je zdravší a je ohľaduplnejší k životnému prostrediu, ako samotné nezdravé, jednorázové plastové riady. Ponúkali sme alternatívy, ktoré sú vyrobené buď z pšeničných otrúb, z kukuričného škrobu, z dreva, z palmového listu, alebo z cukrovej trstiny. Niektoré z týchto alternatív sa totižto rozložia už za jeden mesiac, čo je ohromný výsledok. Tí organizátori podujatí, ktorí si to vtedy uvedomili, pri vhodnom triedení a kompostovaní týchto alternatív vedeli dosiahnuť zníženie produkcie odpadov na týchto podujatiach až o 80%. 

Pre nás to bola dobrá správa a preto pokračujeme ďalej.Sme si vedomí toho, že odpady sú dnes všade a sú (po pandémii) témou číslo 1. Sú pálčivým problémom nielen miest a obcí, ale aj regiónov. Zo skúseností vieme, že mnoho obcí má problém so skládkovaním a znečisťovaním životného prostredia aj vo svojom chotári a stáva sa, že sa im nepodarí tento problém efektívne vyriešiť. Obce síce čistia svoj chotár, ale dnes už ani to nestačí. Akonáhle vyčistia chotár, v ďalšom mesiaci môžu začať odznova. Niektoré vedenia rozmýšľajú nad uzatvorením týchto miest rampou, rôznymi zákazmi, alebo vytvorením iných bariér, aby sa tam už ďalej neznečisťovalo životné prostredie, ale povedzme si... bolo by to prospešné? Pomohlo by to vyriešiť tento pálčivý problém? 

Určite NIE!

Na druhej strane.... Chceme zakazovať obyvateľom to, čo môže byť pre ich blaho príjemné a prospešné? Chceme uzatvoriť jedinečné krajinotvorné prvky, výhľady a pohľady do krajiny, atraktívnu prírodu plnú možností pre ich aktivity? Povedali by sme, že skôr naopak. Chceme dosiahnuť, aby si obyvatelia prírodu viac vážili, chránili a boli tak súčasťou nielen intravilánov, ale aj extravilánov svojich obcí. 
Momentálna situácia pandémie nám síce obmedzuje vychádzky do intravilánov obcí, ale umožňuje nám vychádzať do ich extravilánov. Je to aj pre zdravie obyvateľov prospešné. Tak prečo to nevyužiť.

Môže sa ale stať, že keď vyjdeme do našich extravilánov, čakajú nás tam nemalé prekvapenia. Sú nimi odpady, skládky odpadov. Ako tento problém vyriešiť. Ako dosiahnuť, aby si obyvatelia uvedomili, že nežijú (s prepáčením) v chlieve, ale v prírode, ktorá im dáva vzduch ktorým dýchajú, pôdu ktorú majú pod nohami a vodu bez ktorej by sme neprežili?   Efektívne by bolo k tomu pristupovať informovaním a vzdelávaním, otváraním a vytváraním plôch, ktoré obyvatelia ešte nepoznajú a kam by radi chodili si zašportovať, na túru, či vzdelávať sa. Musíme sa znovu vrátiť do prírody a nechať sa obohacovať jej darmi, ktoré nám ponúka. 

Momentálne riešime prírodu a tie plochy obcí, kde sú nedostatky a kde sa nachádzajú skládky odpadov, ktoré komplikujú život vedeniam týchto obcí. Hľadáme efektívne a dlhodobé riešenia pre využitie nevyužitých a prázdnych plôch pre zdravie spoločnosti a pre zachovanie identity vidieka. Situácia je alarmujúca a my máme čo robiť, aby sme ukázali čo najkrajšiu tvár týchto plôch a našej krajiny. Vytvárajme preto plochy, ktoré svojim konceptom nebudú odoberať, ale pridávať hodnotu obciam a budú ponúkať kvalitnejší život obyvateľom. 


Pre viac informácií ohľadom spolupráce s nami nás neváhajte kontaktovať