NAŠA KAPLNKA – kaplnka všetkých obyvateľov obce KlasovZACHOVANIE HISTORICKÉHO ODKAZU A ARCHITEKTONICKEJ DIVERZITY DROBNÝCH SAKRÁLNYCH STAVIEB V KULTÚRNEJ KRAJINE SLOVENSKA

V roku 2018 sme sa zaoberali mapovaním prvkov drobnej sakrálnej architektúry, ktoré stoja samostatne v krajine. Jedným dobrým príkladom je aj kaplnka v extraviláne obce Klasov, ktorá prešla rekonštrukciou a je opäť pripravená slúžiť všetkým obyvateľom. Mapovaním sme získali cenné údaje, z ktorých niektoré uvádzame nižšie. 

 


Priestorový kontext 

Extravilán obce Klasov  

Smerujúc z obce: na druhej strane cesty I. triedy č. 51., smerom ku klasovskému lesu, v otvorenej krajine, súčasť ornej pôdy, umiestnenie popri orechovej aleji, v blízkosti lesnej časti „Pri tehelni“ a v blízkosti potoka „Teplá“. Pohľadové a výhľadové väzby: výhľad do krajiny na pohorie Tribeč a vrch Zobor, na poľnohospodársku krajinu, historický areál- prírodno-krajinársky park (národná kultúrna pamiatka od r. 2012), na orechovú aleju a les. Pohľad na kostol a hlavnú komunikačnú trať (cesta I. triedy č. 51)

Fotodokumentácia 

      

1. Celkový pohľad na objekt, okolité dreviny a priestorový kontext so zaujímavými výhľadmi a pohľadmi (z väčšej diaľky),  2. Záber na kaplnku- drobná sakrálna architektúra v krajine


Sakrálny objekt 

Typ objektu

V riešenom projekte ide o 13m2 ovú kaplnku so sedlovou strechou a s dvomi rozdelenými priestormi. Kaplnka má jeden hlavný- vonkajší a jeden vnútorný vstup. Zaujímavosťou je lokalizácia hlavného vstupu kaplnky, ktorý je smerovaný k prístupovej komunikácii- kamenné schody. Táto komunikácia smeruje k intravilánu obce, presnejšie k obecnému kostolu Nanebovzatia Panny Márie v Klasove. Nad hlavným vstupom kaplnky je namaľovaný žltý kríž. Prvý priestor kaplnky je otvoreným priestorom, druhý priestor je uzatvorený drevenými vstupnými dverami (viď. na fotodokumentácii). V kaplnke je umiestnená socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa zachovala na kamennom korpuse. Pod korpusom sa nachádza pamätná tabuľa s latinským nápisom.  

Kaplnka v minulosti pravdepodobne pozostávala iba z jedného priestoru. Po II. sv. vojne bol objekt kaplnky rozšírený o druhý priestor, ktorý pristavali pred pôvodný hlavný vstup (smerom na sever). Tento sa napája na prístupovú komunikáciu- kamenné schody.


Materiál(y) objektu 

Objekt kaplnky pozostáva z viacerých materiálov. Samotný objekt bol vybudovaný z pálených tehál, sedlová strecha pozostáva z pálenej strešnej krytiny, s povrchom terakota. Prvá vrstva podlahy  pozostávala takisto z pálených tehál, neskôr pribudla druhá vrstva z kamennej dlažby. V minulosti existoval na čele strechy aj kovový kríž, avšak tento už na streche dnes nenájdeme. Dvere do kaplnky sú vyrobené z dreva a doplnené kovovou mriežkou (viď. na fotkách). 

Nápis na objekte 
Na objekte z vonkajšej časti bol umiestnený jediný nápis, ktorý sa nachádzal na informačnej tabuli „Geodetický bod ŠNS“ – Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Konkrétne v objekte sa našiel pomník s latinským nápisom „Votum fecititaet erexit Farkas Davit et Consors eius.“ V kaplnke sa počas rekonštrukcie našiel ručne písaný list, ukrytý vo fľaši, ktorá bola zamurovaná v podlahe pod sochou Sedembolestnej Panny Márie. Oplotenie objektu a úprava okolia objektu 
Objekt bol v minulosti ohraničený oplotením, ktoré sa žiaľ dodnes nepodarilo zachovať. V okolí kaplnky sa nenachádzal žiadny mobiliár. 


Mapovanie prvkov drobnej sakrálnej architektúry 
Metodika SakralArch (Tóth, 2018)
Vypracovala: Ing. Angelika Kulmon, júl 2018 
Lokalizácia 
Kultúrny región: Dolná Nitra
Kraj (VÚC): Nitriansky 
Okres: Nitra 
Obec: Klasov 
Pre viac informácií ohľadom spolupráce s nami nás neváhajte kontaktovať