Naša vízia

PROJEKT Zelené Podzoborie - Zöldebb Zoboralja

Na začiatku sme boli dvaja krajinní architekti, ktorí spojili svoje sily a vedomosti do jedného projektu. Pôsobili sme v podnikateľskej a vo vedecko-výskumnej sfére, preto bola táto kombinácia vyhovujúca. Náš projekt sa zameriaval na mikroregión Podzoborie, kde sme sa začali zaoberať rozvojom tohto regiónu.  A tak vzniklo Zelené Podzoborie... 


Zelená infraštruktúra: Hodnoty a rozvojové možnosti Podzoboria - Zöld infrastruktúra: Zoboralja kincse és lehetőségei

Písal sa rok 2016, keď sme cez program „Rok mladých podnikateľov“ uspeli s projektom „Zelené Podzoborie“Cieľom projektu je akcelerácia zeleného a udržateľného hospodárskeho rozvoja mikroregiónu Podzoborie. Kľúčovým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je implementácia konceptu zelenej infraštruktúryNakoľko sme dvojjazyčná oblasť (SK-HU), od začiatku nám bolo jasné, že projekt a naše ďalšie činnosti budeme viesť dvojjazyčne. Projekt pozostával z viacerých častí. Ako prvé, môžeme podotknúť účasť na dvoch odborných exkurziách (v Sedmohradsku a v Národnom Parku Hortobágy v Maďarsku), kde sme sa vybrali za inšpiráciami a spoznávaním jedinečných hodnôt týchto krajín. Súčasťou projektu bolo aj zmapovanie hodnôt Podzoboria a určenie rozvojových možností v tomto mikroregióne. Následne sme tieto výsledky odprezentovali na Prezentačnom dni v Nitre. Potom pokračovala samotná krajinno-architektonická projekčná činnosť, v pláne sme mali vytvoriť aj e-shop s ekologickými produktmi. Pomocou projektu sa nám podarilo zjednodušiť naše pracovné postupy, čo nás priviedlo k tomu, že sme si v kratšom časovom intervale mohli vytvoriť kanceláriu, kde momentálne pôsobíme. 


Eco-day: Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne - A legjobb hulladék az, ami nem keletkezik

V r. 2018 sme spoločne s kolegami založili spoločnosť ECO-DAY, s.r.o., ktorá sa vtedy zaoberala iba predajom ekologických produktov prostredníctvom e-shop-u www.eco-day.com . Eco-day je vlastne pokračovaním projektu Zelené Podzoborie. Po zmapovaní územia sme sa začali zaoberať s odpadmi. Bolo leto, obdobie rôznych festivalov a my sme si užívali toto obdobie. Na konci jedného z festivalov sme si všimli neporiadok okolo nás, ktorý nám tam na zelenej ploche nechali hostia a ktorý sme ako organizátori museli odpratať my. Vtedy sme si uvedomili, koľko práce nás čaká a ešte horšie, koľko smetí sa vyprodukovalo za jednu noc, počas tohto jediného podujatia. Pravdaže, krajinný architekt sa na túto skutočnosť pozerá z iného uhla pohľadu a možno aj rozsiahlejšie. Väčšinou vidí aj to, čo si ostatní vôbec nevšímajú, alebo si všimnú až potom, keď už je neskoro. Táto skutočnosť nás ale priviedla k tomu, že sme začali hľadať riešenia, ktorými by sme vedeli minimalizovať odpad na podobných podujatiach. Nakoniec sa nám to aj podarilo, keď sme sa dostali do kontaktu so spoločnosťou Biotrem, ktorá sa prezentovala na trhu s vlastným vynálezom. Táto spoločnosť z čisto prírodných pšeničných otrúb (ktoré sú vlastne odpadom pri výrobe múky) vyrába rozložiteľný, kompostovateľný gastro riadNajlepšie bolo orientovať sa na produkty, ktoré sa dajú kompostovať a po ich použití vôbec nevznikne odpad. Vtedy to znelo čudne, ale predsa reálne. Spoločne s dvomi kolegami sme boli medzi prvými, ktorí sa k týmto produktom dostali a začali distribuovať na slovenskom trhu. Takto sme sa dostali bližšie k riešeniu, ktoré sme hľadali. Obciam, resp. organizátorom sme navrhli nielen, že používať tento gastro riad na podujatiach, ale ho začať aj kompostovať po ukončení jeho životného cyklu. Týmto postupom sme zaviedli produkt, z ktorého nakoniec nebol odpad, ale cenná biomasa. Produkt pochádza z prírody a procesom kompostovania sa znovu dostane späť do prírody. To už za obdobie 30 dní, čiže iba za jeden mesiac tak, že sa pritom neznečisťuje životné prostredie. Tento fakt pochopili aj obce, ktoré s nami dnes už spolupracujú. Následne sme naše portfólio produktov rozšírili o ďalší rozložiteľný a kompostovateľný sortiment


Eco-day: cesta k udržateľnosti - a fenntarthatóság jegyében 

Trh a rôzne iné okolnosti sa časom postupne menia, preto sa aj my prispôsobujeme novým výzvam. Postupne sa čoraz viac dostáva do povedomia obyvateľov ZERO WASTE (nulový odpad). ZERO WASTE predstavuje podporu opätovného využívania všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skládkovania, alebo ich spaľovania. ZERO WASTE nie je žiaden novodobý výmysel, ale postoj, filozofia a životný štýl, ktorým už aj naši predkovia žili. Je zaujímavé, ako sa všetko opakuje, ale v tomto prípade sme radi, že to tak je. Preto sme začali spoluprácu so Zero Waste Slovakia a Zero Waste Felvidek .

Po roku sme spojili naše činnosti do jedného portfolia.  

Náš business model je nasledovný:

1. vzdelávanie

2. projektovanie

3. shop 


Ak máte záujem stať sa naším obchodným partnerom a ďalej predávať naše produkty, kontaktujte nás