Vízia

Krajinná architektúra | Projektový manažment - Udržateľný rozvoj vidieckych sídiel a podnikov.
Tájépítészet | Projektmenedzsment - a vidéki települések és vállalatok fenntartható fejlődése.
Landschaftsarchitektur | Project Management - nachhaltige Entwicklung der Gemeindeverwaltungen und Unternehmen.Spoločnosť ECO-DAY, s.r.o. vznikla v r. 2018. Dnes už zastrešuje krajinnú architektúru, projektový manažment a predaj eko produktov prostredníctvom vlastného e-shopu. V súčasnosti sa so svojou činnosťou zameriava na územie Nitrianskeho kraja, kde rieši najmä udržateľný rozvoj vidieckych sídiel a podnikov. 
Do r. 2021 sa spoločnosť orientovala najmä na koncepty zelených plôch, rozvojové projekty so zachovaním miestnej identity a predaj eko produktov najmä na kultúrnych podujatiach. Spoločnosť neustále kladie dôraz na efektívnosť, estetickosť, resp. na ekonomicky a ekologicky najvhodnejšie riešenia. Prostredníctvom projektov tvoríme nové zelené plochy a posilňujeme identitu vidieka, k tomu prinášame aj financie cez rozvojové projekty a granty. Produktmi podporujeme sebestačnosť, ochranu zdravia a životného prostredia. 
Rok 2021 priniesol mnoho zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie a smer aj našej spoločnosti. Ako aj iné spoločnosti, aj tá naša sa musela viac prispôsobiť novým výzvam, ktoré priniesla pandémia. Takisto bolo potrebné kvôli produktom zareagovať na rýchle zmeny slovenského i zahraničného trhu. To nám ale skôr pomohlo ako uškodilo, lebo sme sa ešte viac priblížili k dosiahnutiu našich dlho vytýčených cieľov a mohli sme napr. rozšíriť náš sortiment o ďalšie zaujímavé produkty, ktoré sú skôr lokálneho charakteru. 
Rok 2022 je okrem iného aj volebným rokom, čo prinesie so sebou spojené krajské a komunálne voľby. Tento rok je teda aj rokom kampaní, kde bude naša spoločnosť participovať hneď na niekoľkých projektoch naraz. Tu sa aj naďalej budeme zameriavať najmä na udržateľný rozvoj vidieckych oblastí a podnikov, kde zapojíme už aj ďalších odborníkov. Každé postupy a riešenia sú individuálne, čím chceme dosiahnuť najlepšiu kvalitu a jedinečnosť našich projektov. Našim klientom ponúkame okrem projekčných prác aj bezplatné poradenstvo a pomocou našich partnerov aj sprostredkovanie realizačných prác. 
Spoločne s našimi partnermi si vážime nadčasovo zmýšľajúcich klientov, ktorí uprednostňujú a oceňujú identitu vidieka, taktiež kvalitne a detailne vyhotovené projektové riešenia.  
V prípade záujmu o spoluprácu ma neváhajte kontaktovať. 
Ing. Angelika Kulmon, krajinná a záhradná architektka

Pre viac informácií ohľadom spolupráce s nami nás neváhajte kontaktovať