SK: Tradícia našich predkov, alebo nový trend budúcnosti?

Naši predkovia toho vedeli omnoho viac. Darmo je doba niekde inde, predsa vedeli ako žiť pomalšie, zdravo, jednoducho, plnohodnotne a ohľaduplne k životnému prostrediu. Dobre vedeli, že ak v prírode nebudú ničím plytvať, ak k nej budú ohľaduplní, dobrom sa im odplatí. Vedeli, že ak spracujú a budú ďalej využívať organické zbytky, zostane im toho menej a nebudú ním až tak zaťažení. Hovoríme o kompostovaní, ktoré bolo kedysi dávno tak prirodzené, že by sa dnes naši predkovia čudovali, komu a prečo je potrebné tento proces učiť, či prezentovať. Vraciame sa späť do minulosti, lebo sa niečo niekde počas toho vývoja značne pokazilo... 

Cestu k nulovému odpadu, čiže k ZERO WASTE môžeme nájsť už aj kompostovaním. Vedeli ste, že z odpadu, ktorý ročne vyprodukujeme, až 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa dá skompostovať? Bioodpad, ktorý dnes vyprodukujeme, následne vyvážame na skládky komunálneho odpadu. Je to vôbec v poriadku? Dokedy sa to azda bude môcť týmto spôsobom robiť? Žiaľ (alebo skôr našťastie) už nie dlho. Bioodpad sám o sebe je vlastne neškodná látka, ale ak sa zmieša s ostatnými druhmi odpadu, prispieva k zvýšeniu škodlivých reakcií, ktoré prebiehajú na skládkach a v spaľovniach. Pri rozklade vzniká skládkový plyn, ktorého prioritnou zložkou je metán. Ten je jedným z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za rozšírený problém skleníkového efektu a narastanie globálneho teplotného priemeru. Preto bude lepšie, ak si vyberieme proces kompostovania. Je to prírode najbližší spôsob nakladania s organickými zvyškami. Pri tomto spracovaní by sme nemuseli používať ani umelé hnojivá. Prírode by sme vrátili živiny, ktoré nám dala. Tým pádom by sme neškodili našej pôde, vode a plodinám rôznymi chemikáliami. Mnohokrát sa odvážajú nádoby s odpadom, ktorý tam vôbec nepatrí. Domácnosti by pritom mohli využiť svoj priestor a zelený odpad skompostovať doma. Touto formou by sa znížilo celkové množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža z našich obcí či miest a za ktoré platíme jedine my. Ak premýšľate nad minimalizáciou odpadu či už v domácnostiach, alebo v práci, kompostovanie bude tou najlepšou a prvotnou voľbou. Bez kompostovania totiž nebudete bližšie k ZERO WASTE (k nulovému odpadu). :)    

Skompostovať sa môže: tráva, kvety, lístie, šupky z ovocie alebo zeleniny, burina, seno, slama a iné zbytky z kuchyne. Kvalitný humus sa tak môže vytvoriť priamo v našich záhradách. Pôde sa tak môže vráti to, čo sa pri pestovaní plodín z nej odčerpalo.

Prečo by sme mali platiť každým rokom viac za vývoz odpadu, či za drahé priemyselné hnojivá? :)Ak máte záujem stať sa naším obchodným partnerom a ďalej predávať naše produkty, kontaktujte nás