Taký bol rok 2018

Rok plný predsavzatí, plánov, snov, pádov a zbytočných naťahovačiek, neočakávaných a nemilostných zážitkov, no hlavne rok plný pozitívnej energie, optimizmu, odhodlania, postupného napredovania a kreatívnej spolupráce. Rok 2018 bol pre nás kľúčovým, jedným z najdôležitejších. Zaviedli sme pozitívnu zmenu v našich dennodenných činnostiach, zmenu zamestnania a ďalších plánov do budúcnosti. Chceli sme zmenu životného štýlu a priniesť lepšiu alternatívu k plastom. Mali sme určité predsavzatia, ktoré sme nakoniec aj dodržali.

Medzi prvými krokmi bolo vytýčenie miesta nášho pôsobenia podľa potenciálu danej lokality a vybudovanie kancelárie, kde by sme mohli pracovať, stretnúť sa s Vami osobne a vytvárať dlhodobú spoluprácu na základe vzájomnej dôvery, efektívnej propagácie produktov a komunikácie.

Vytipovanou oblasťou pre naše kancelárske činnosti sa stala podzoborská oblasť Nitrianskeho kraja, presnejšie obec Pohranice. Táto oblasť plne zodpovedá svojou polohou a infraštruktúrou našim požiadavkám. Pre našu činnosť je kľúčové, aby sme boli obklopení prírodou a aby sme mali prístup aj k zelenej ploche za budovou, kde sa organizujú podujatia rôzneho charakteru a kde bude umiestnené testovacie kompostovisko.  

Najprv sme začali s rekonštrukciou priestoru, rozšírením našich činností a zefektívnením komunikácie s obyvateľmi. Rekonštrukcia trvala dokopy asi 3 mesiace a ďalšie postupy sme dotvorili postupne, počas celého roka. Potom nasledovala tvorba e-shopu, účasť na podujatiach, konferenciách a prezentácia nami predávaných rozložiteľných a kompostovateľných produktov. Za náš e-shop https://www.eco-day.com/ ďakujeme šikovnému tímu zo spoločnosti Wado, s.r.o. , ktorí mali vynikajúci prístup k tvorbe, preto s nimi pokračujeme aj v tomto roku. Rok 2018 bol pestrý aj tým, že sme sa stali predstaviteľmi spoločnosti BIOTREM na slovenskom trhu, ktorá je výrobcom jednorazového gastro riadu z pšeničných otrúb. Od polovice roka sme sa zúčastňovali podujatí- naše produkty ste mohli vidieť, či používať na výstavách, festivaloch, street food festoch, oslavách, prezentačných dňoch 


Nášho konceptu sa držíme dodnes. Cieľom našej spoločnosti je znížiť množstvo produkovaného odpadu v obciach, mestách, regiónoch a postupne v celej krajine. Kde je vôľa, tam je aj cesta. Zavedením novodobých bio-eko produktov na slovenský trh a životného štýlu bez plytvania určujeme smer nielen pre nás všetkých, ale aj pre nastávajúce generácie. 

Týmto by sme sa chceli poďakovať našim partnerom a každému, kto sa určitým spôsobom podieľal na propagácii nášho e-shopu, produktov a ZERO WASTE  životného štýlu. Ďakujeme aj za fotky, ktoré ste nám poslali a za vyjadrenia, ktoré sme mohli sprístupniť pre širokú verejnosť.  

Informovať sa môžete aj na našej facebook stránke


Štítky: ecoday rok2018 zerowaste kancelariaecoday zelenepodzoborie pohranice predsavzatie biotrem gastroriad kompostovanie rozlozitelnygastroriad gastroecoriad bioprodukt ecoprodukt jednorazovyriad

Ak máte záujem stať sa naším obchodným partnerom a ďalej predávať naše produkty, kontaktujte nás