Vstúpme do nového roku správnou nohou!

Každým rokom očakávame niečo nové, niečo iné a možno niečo viac. V čom bude ale tento rok iný a čo prináša pre našich klientov spoločnosť ECO-DAY? 


Rok 2021 priniesol mnoho zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie a smer našej spoločnosti. Ako aj iné spoločnosti, aj tá naša sa musela viac prispôsobiť novým výzvam, ktoré priniesla pandémia. Takisto bolo potrebné kvôli produktom zareagovať na rýchle zmeny slovenského i zahraničného trhu. To nám ale skôr pomohlo ako uškodilo, lebo sme sa ešte viac priblížili k dosiahnutiu našich dlho vytýčených cieľov a mohli sme napr. rozšíriť náš sortiment o ďalšie zaujímavé produkty, ktoré sú skôr lokálneho charakteru. Touto cestou podporujeme domácich producentov a lokálnu ekonomiku.  

Rok 2022 je okrem iného aj volebným rokom, čo prinesie so sebou spojené krajské a komunálne voľby. Tento rok je teda aj rokom kampaní, kde bude naša spoločnosť participovať hneď na niekoľkých projektoch naraz. Tu sa aj naďalej budeme zameriavať najmä na udržateľný rozvoj vidieckych oblastí a podnikov, kde zapojíme už aj ďalších odborníkov. Každé postupy a riešenia sú individuálne, čím chceme dosiahnuť najlepšiu kvalitu a jedinečnosť našich projektov. 


Vážime si nadčasovo zmýšľajúcich klientov, ktorí berú ohľad na identitu vidieka, počas prác uprednostňujú kvalitné a jedinečné projektové riešenia. 


Ako prebieha spolupráca, aké sú pracovné postupy? 

A. KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

Patrí sem najmä interiérová zeleň, balkóny, terasy, rodinné záhrady, pietne miesta, historické parky a záhrady, obecné parky, ostatné verejné a vyhradené plochy samospráv.

Najprv vykonáme 1. konzultáciu na mieste riešenej plochy - klient poskytne podklady / pôdorys, mapy, fotky a pod. / riešenej plochy a svoje prvotné predstavy o vzhľade, využívaní i údržby riešenej plochy. Po dohode o spolupráci sa podpíše zmluva o dielo, prebieha odovzdanie zálohy za projekt. Následne vykonáme terénny prieskum / prejdeme si riešenú plochu, zapíšeme si dôležité body a pofotíme súčasný stav. Vypracujeme prvotný návrh / skicu buď na mieste riešenej plochy, alebo v ateliéri max. do 1 týždňa po odovzdaní zálohy. 2. konzultácia je možná osobne u majiteľa, v ateliéri u krajinného architekta alebo prostredníctvom internetu (iba odovzdanie a potvrdenie návrhu mailom). Po schválení prvotného návrhu a po upravení podľa pripomienok zákazníka prebieha spracovanie projektu cca. do 1, max. 4 týždňov / záleží to od typu projektu a od veľkosti riešenej plochy. Po vyplatení celkovej sumy dostane klient projekt v elektronickej podobe.

BONUS: Klientovi odporučíme dodávateľov materiálov u vybraných partnerov, kde môže získať zaujímavé zľavy. 

B. PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Do tejto kategórie patria projekty na dotácie a kampane. Pri týchto projektoch najprv prebehne konzultácia s klientom o predstavách, upresníme si východiskové body.  Následne podpíšeme dohodu o spolupráci, tu sa odovzdáva záloha z celkovej dohodnutej sumy projektu. Vypracovaný projekt dáme najprv odsúhlasiť klientovi. Tu je možné doriešiť niektoré zmeny a doplnky. Nasleduje zladenie a konečná fáza projektu. Klient dostane do svojich rúk projekt po vyplatení celkovej sumy. V prípade potreby nasleduje monitoring, tel. a mailová komunikácia, zdokumentovanie zrealizovaného projektu, spracovanie a odovzdanie vyúčtovania. 

C. SHOP 

Náš e-shop obsahuje viac kategórií. Pred samotným nákupom je najprv potrebné sa na e-shope zaregistrovať, aby sme Vám následne mohli poslať najnovšie ponuky a aby ste mohli dostať zaujímavé zľavy. Nákupom našich produktov podporujete sebestačnosť, ochranu zdravia nás všetkých a ochranu životného prostredia. Budeme radi, keď v tomto roku náš e- shop znovu navštívite a vyberiete si z našej ponuky.

E-shop momentálne nie je dostupný.Pre viac informácií ohľadom spolupráce s nami nás neváhajte kontaktovať